VD har ordet

SMI tar nya tag under 2012 och satsar för fullt mot ett framgångsrikt 2013.

Som ni alla vet har föreningen haft ekonomiska problem men dessa är nu lösta. Detta medförde att både vår dåvarande VD och vår kanslist slutade.

Under 2011 deltog föreningen i Autosport International i Birmingham, arrangerade för andra gången en ”Miljö- och Motorsportdag” och i samband med Bilsportförbundets 75-årsfirande arrangerades ett halvdagsseminarium ”Motorsport som affärsplattform”.

SMI kommer framöver att ha en mer aktiv verksamhet, här presenteras ett urval av det vi har tänkt att erbjuda:
 Utställnings- och presentationsmöjligheter vid svenska och internationella mässor.
 Bistå våra medlemmar när det gäller ansökningar om bidrag för såväl teknikprojekt som marknadsföringsaktiviteter i samarbete med Tillväxtverket.
 Skapa regionala aktiviteter/nätverk för att komma närmare våra medlemmar
 Erbjuda våra medlemmar att arrangera presentationsmöten
 Arrangera minst ett större seminarium varje år

Alla aktiviteter kommer att ha ”Motorsport som affärsplattform” som tema.
Kom gärna med förslag på aktiviteter.

Redan nu är planeringen igång för deltagande med en monter på mässan ”Motor & Verkstad” på Ring Knutstorp i anslutning till STCC tävlingarna i september samt nästa års deltagande på Autosport International i Birmingham.

Vår verksamhet presenteras löpande på vår hemsida, som kommer att göras mer företagsorienterad och till ett forum för våra medlemmar. Läs den regelbundet och skicka gärna in information eller annat som ni vill ska presenteras.

Hör gärna av er till mig eller vår nya kanslist Maria.

Ser fram emot ett aktivt och framgångsrikt år för våra medlemmar och SMI.

Sören Mellberg
Styrelseordförande och tf VD