Teckna bilförsäkring

Om du äger en bil är det krav på att du behöver köpa en bra och billig bilförsäkring och många vet inte vad de ska välja när de behöver teckna bilförsäkring. Om du är osäker på vilken försäkring du ska välja kan du alltid börja med en trafikförsäkring som ersätter personskador och vissa sakskador. Det är också obligatoriskt att minst ha en trafikförsäkring innan du beger dig ut på vägen. Det finns flera olika försäkringsbolag likt WaterCircles erbjuder en högkvalitativ bilförsäkring.


För att hjälpa dig komma i gång hittar du nedanför en lista med några smarta tips som kan vara bra att använda när du ska byta eller teckna bilförsäkring.De flesta bilförsäkringar brukar ha 1-års bindningstid men var alltid nog att kolla vad som gäller i ditt fall innan du tecknar en ny försäkring.

  • Många nya bilar har en treårig vagnskadegaranti vilket kan kombineras med en halvförsäkring för att ge din bil fullt skydd under de första tre åren.
  • Du måste alltid ha en trafikförsäkring om du äger en bil. Det enda undantaget är om bilen är avställd.
  • En bilförsäkring gäller enbart om den är tecknad på personen som äger bilen och använder den mest.

När blir bilförsäkring billigare?

Det bästa sättet att säkerställa att du får en billig bilförsäkring är att du inte tecknar mer än du behöver. De största prisskillnaderna är mellan hel-, halv- och trafikförsäkring, inte mellan olika aktörer. Därför kan du teckna en billig bilförsäkring kopplat till vilket behov du har genom att analysera vilka delar som är viktigast för dig och din bil. Om du köpt en ny bil så kan det vara smart att teckna en hel- eller halvförsäkring eftersom bilen är värd mer än en gammal begagnad bil.

Jämför bilförsäkring

Det bästa sättet att jämföra olika bilförsäkringar är att göra det via en oberoende aktör så att du säkerställer att jämförelsen är så objektiv som möjligt. Du behöver också fastställa vilken bilförsäkring du behöver du rankingen kan variera beroende på om du väljer, Hel-, halv- eller trafikförsäkring, därför är det viktigt att du förstår skillnaderna och jämför bilförsäkring. Om du lär dig förstå de olika försäkringarna blir det också lättare att förstå när blir en bilförsäkring billigare. Andra faktorer som kan spela in för att få en billig bilförsäkring är hur mycket din bil är värd då det kan påverka försäkringsbeloppet.
Du bör också kolla om du har en vagnskadegaranti i samband med att du köper bilen, för om så är fallet behöver du enbart en halvförsäkring för att få ett fullt skydd under tiden garantin gäller, vilket minskar antalet bilförsäkringar du behöver jämföra.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är grunden när du ska teckna en bilförsäkring och obligatorisk att skaffa i samband med att du köper en bil och ska ut i trafiken. Trafikförsäkringen ersätter skador på förare och passagerare oberoende på vem som orsakade olyckan. Självrisken för personskadorna brukar ligga runt cirka 1000 kr.
Skulle du orsaka skador på någon annans egendom genom att till exempel köra på en bil eller köra in i en husvägg så täcker trafikförsäkringen det. Däremot behöver du själv täcka kostnaden för att reparera skadorna på din egen bil. Vissa trafikförsäkringar inkluderar även krishjälp och ytterligare ersättning vid trafikolycksfall.

Halvförsäkring

Om du får med en vagnskadegaranti i samband med att du köper din bil behöver du enbart teckna en halvförsäkring för samma period som garantin gäller för att få samma skydd som en helförsäkring. Utöver skyddet som trafikförsäkringen ger så skyddar generellt en halvförsäkring också mot brand, stöld, räddningsförsäkring, Allrisk, glasskador samt elektronik- och maskinskador. Den innefattar även rättskydd som täcker kostnaderna om du skulle hamna i en tvist som prövas i rätten. De flesta försäkringsbolag täcker även kostnaderna för vissa brottsmål som till exempel vårdslöshet i trafik.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller alla delar från både trafik- och halvförsäkringen. Om din bil fortfarande täcks av vagnskadegarantin behöver du inte teckna en helförsäkring, eftersom allt som helförsäkringen täcker omfattas av vagnskadegarantin.
Vagnskadeförsäkringen gäller vagnskador på din bil och är skyddet som tillkommer när du uppgraderar från halv- till helförsäkring. Vanligtvis är självrisken på skadorna mellan 3 000- 6 000 kr vilket är det belopp du behöver betala för att täcka den totala reparationskostnaden.
Det område som vagnförsäkringen inte täcker är skador orsakade av rost eller konstruktionsfel.

Bästa trafikförsäkringen

Konsumenternas.se är en av de bästa sidorna för dig som vill jämföra olika bilförsäkringar med en gradering mellan 1 och 5. Nedanför har vi listat deras topp tio utifrån den bästa trafikförsäkringen, vilket är grunden för alla bilförsäkringar.

1. ICA Försäkring – 4,8
2. Water Circles – 4,6
3. Safetown – 4,6
4. Tre Kronor – 4,6
5. Folksam – 4,5
6. Aktsam – 4,3
7. Dina - 4,3
8. Gjensidige – 4,3
9. If – 4,3
10. Länsförsäkringar – 4,3

19 Jan 2022