Glöm inte försäkra bilen

Det kan bli grymt dyrt att inte ha din bil försäkrad! Inte bara det att du inte får ersättning om det sker skador, men är den helt oförsäkrad och inte avställd, så blir det dyra avgifter för din del. Det är nämligen krav på att som minst ha en så kallad trafikförsäkring på din bil. Den ersätter personskador och sakskador som du orsakar med bilen. Dessutom är den obligatorisk. Enda undantaget är om bilen är avställd i vägtrafikregistret. Utöver trafikförsäkring finns två andra alternativ. Det är halvförsäkring eller en helförsäkring du kan välja att ha. Om du vill jämföra försäkringar kan du göra det på Crediwizz.com. Oftast är det så att en halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, allrisk-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En helförsäkring består av både halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din egen bil till exempel vid en trafikolycka eller skadegörelse.

Mer skydd för bilen

Det finns en del försäkringsbolag som erbjuder dig att kunna teckna större försäkringar som innehåller ett extra skydd utöver den vanliga hel- eller halvförsäkringen. Sedan finns det de bolag som ger dig en standardförsäkring som grund och sedan kan du välja till olika sorters tillägg. Därför är det bra att jämföra olika bolag och försäkringar mot varandra. 

Att tänka på:

  • Du måste alltid ha minst trafikförsäkring om bilen inte är avställd.
  • De flesta nya bilar har tre års vagnskadegaranti som motsvarar vagnskadeförsäkringen.
  • Den som äger bilen och använder den mest måste teckna försäkringen, annars gäller den inte.
  • Bilförsäkringar har normalt ett års bindningstid.

11 Feb 2021