Lyfta, justera och dra, på ett enkelt sätt?

Jag sitter ibland och kikar på program som förklarar hur saker och ting görs, eller används. Det finns flera sådana intressanta program på tv. Ofta gillar jag ju så klart när det handlar om bilar och deras mekanik, men ibland kommer det ju inte alltid sådana ämnen. Sist jag kollade på ett av dessa program, så handlade det om elektriska ställdon. De förklarade hur man använder sådana och att de är bra för att lyfta, justera, tilta, trycka eller dra, tunga eller svåråtkomliga föremål bara genom att trycka på en knapp. Elektriska ställdon, är en enhet som omvandlar den roterande rörelsen av en lågvolts DC-motor till en linjär rörelse med en tryckande och dragande rörelse. Det var ganska intressant, faktiskt.

Industrier har nytta av dessa produkter

Det verkar som att det ofta inom olika industrier finns detta med ställdon, och att de har olika användningsområden. Men, det verkar som att det finns ställdon lite varstans, till och med i fordon.  Många ställdon återfinns i många olika applikationer inom medicin, sängar, möbler, rehab, automation, materialhantering, förpackning, ventilation, fordon, papper och stålindustrin. Sen så är det många som jobbar med ställdon för bygg- och ventilationssidan där ställdon används bland annat för att öppna och stänga takfönster och brandluckor.

Så det verkar som om att jag med detta program på tv åter igen fick lära mig något nytt. Det är inte fel att kika på såna program som visar saker man inte hade en aning om hur de funkar.

23 Feb 2018